Bm Tarafından Yayınlanan Acil Yardım Çağrısında Donörlerden 1 Milyar Abd Doları Kaynak Talep Ediliyor

Diplomasi kaynakları, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan Acil Yardım Çağrısı ile donörlerden toplam 1 milyar ABD Doları kaynak talep edildiğini açıkladı.

Bm Tarafından Yayınlanan Acil Yardım Çağrısında Donörlerden 1 Milyar Abd Doları Kaynak Talep Ediliyor

Diplomasi kaynakları, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan Acil Yardım Çağrısı ile donörlerden toplam 1 milyar ABD Doları kaynak talep edildiğini açıkladı.

Diplomasi kaynakları tarafından, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanmasına destek amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde bir Acil Yardım Çağrısı (Flash Appeal Türkiye) yınlandığı hatırlatılarak BM'nin ilgili tüm ortaklarıyla Türkiye'ye yönelik gerçekleştireceği yardımların eşgüdümü meyanında bir çerçeve niteliği taşıyan çağrı, üç aylık bir dönemi (Şubat-Nisan 2023) kapsadığına dikkat çekildi.

Donörlerden toplam 1 milyar ABD Doları kaynak talep edilen belgede, depremden etkilenenlere ulaşılmasının hedeflendiği, talep edilen kaynak ihtiyacının BM ajansları, uygulama ortağı sivil toplum kuruluşları (STK) ve Türk Kızılayı'nın ihtiyaçlarını da içerdiği belirtildiği vurgulanarak, sahada meydana gelecek gelişmeler ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ışığında bu rakamın revize edilebileceği kaydedilmekte. Belgede ayrıca, her bir sektör altında görev alabilecek BM ajansları ve uygulama ortağı STK'lar ile birlikte projelerde işbirliği yapılacak kurumlara yer verilmekte.

Çağrı ile 1 milyar ABD Doları kaynak ihtiyacının sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla kaynak ayrılan ilk üç sektörün acil barınma / gıda dışı malzemeler, erken toparlanma ve enkaz kaldırma ile çok maksatlı nakit desteği ve sosyal koruma olduğu görülmekte.

BM'nin inisiyatifiyle başlatılan Acil Yardım Çağrısı, insani dış politika anlayışıyla son yıllarda uluslararası yardım ve dayanışma konusunda örnek bir rol oynayan ülkemize, karşılaşılan afetin büyüklüğü ve çerçevesi ile orantılı biçimde uluslararası dayanışmayla mukabele edilmesi ihtiyacına dikkat çeken bir belge niteliği taşımakta.

Kaynak: IHA